Informacja o strategii podatkowej firmy

W poniższym pliku zawarta jest informacja o strategii podatkowej Komplet Polska realizowanej w roku podatkowym 2022.