Certyfikaty

KOMPLET gwarantowana jakość

Na początku był produkt; następnie człowiek wymyślił jakość , a  po pewnym czasie uświadomił sobie, że wysokiej jakości produkt powinien posiadać znak jakości.

Daniel Mühlemann (* 1959), fotograf przyrody, twórca aforyzmów oraz tłumacz.

 
Zarządzanie jakością, HACCP, dobre praktyki produkcyjne, wytyczne dotyczące higieny oraz procesy ciągłego doskonalenia nie są dla nas obcymi słowami, ale codziennym biznesem i dlatego stanowią kamień węgielny naszej polityki jakości i bezpieczeństwa – polityki firmy.
 

Wysoka jakość produktów KOMPLET jest w pełni gwarantowana. Zaświadczają o niej liczne certyfikaty. Przestrzeganie rygorystycznych norm na każdym etapie produkcji należy do naszej codziennej praktyki stanowiąc centralny punkt naszej polityki jakościowej oraz działalności przedsiębiorstwa.

IFS

Standard IFS Food (International Food Standard) jest uznanym przez GFSI standardem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. Odnosi się do wszystkich etapów przetwórstwa spożywczego z wyłączeniem produkcji pierwotnej.Założeniem IFS jest umożliwienie oceny systemów bezpieczeństwa i jakości żywności u dostawców w ujednolicony sposób.
Certyfikat IFS FOOD jest najbardziej znanym certyfikatem chroniącym marki produktów spożywczych.

RSPO

Ze względu na szeroki zakres zastosowań olej palmowy jest obecnie integralną częścią wielu produktów. W celu ograniczenia dalszych szkód dla środowiska spowodowanych konwencjonalną uprawą oleju palmowego należymy organizacji RSPO. W ramach tego łańcucha dostaw promujemy uprawę zrównoważonego oleju palmowego oraz angażujemy się w przyjazną dla środowiska, etyczną i odpowiedzialną społecznie produkcję.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.rspo.org/members/7753 . 

RAINFOREST ALLIANCE

Biorąc udział w certyfikacji Rainforest Alliance wspieramy zrównoważoną uprawę kakao oraz jednocześnie dbamy o lepsze perspektywy na przyszłość dla rolników i ich rodzin. Dzięki poznaniu nowych metod uprawy rolnicy mogą mieć lepsze warunki pracy oraz mają możliwość, aby troszczyć się o środowisko.

POLITYKA PROWADZENIA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU (PPOB)

Zarząd firmy KOMPLET Polska deklaruje przestrzeganie praw człowieka, praw 
pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę środowiska; identyfikację 
potencjalnych, bezpośrednich i pośrednich zagrożeń w wyżej wymienionych obszarach, 
zapobieganie negatywnym skutkom działalności gospodarczej i reagowanie na nie.

Szczegółowe informacje poniżej: