Nowości

Nasze DNA

środa, 03.07.2024

KOMPLET to marka o światowym zasięgu istniejąca od przeszło 130 lat.
Co jest dla nas ważne? Równowaga między życiem a pracą, którą staramy się wdrażać na wszystkich poziomach funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.


Nasze DNA

Przedsiębiorstwa, które pomimo swojej wielkości, nadal pozostaje w rodzinnych rękach. W szóstym już pokoleniu!
Naszym największym zasobem są ludzie. Wiedza, doświadczenie i charakter pracowników mają kluczowe znaczenie, aby wykorzystując potencjał ludzi tworzyć nowoczesne produkty, ale także budować rozwijające i wspierające środowisko pracy.
Wierzymy, że dobre, życzliwe stosunki pracownicze, przekładają się na zadowolenie z pracy i w efekcie harmonijny rozwój naszej złożonej organizacji w oparciu o koleżeńskie relacje.
 

Nasze DNA

Dziękujemy wszystkim pracownikom za aktywne włączenie się w ostatnią wspólną akcję charytatywną na rzecz naszej koleżanki.
 

Nasze DNA


Drużynom futbolowym za wspaniałe widowisko sportowe. Panu Sebastianowi za uświetnienie imprezy występem wokalnym. Dziękujemy osobom wrzucającym datki do puszek, licytującym oraz tym, którzy przekazali dary do licytacji, zorganizowali vouchery, wsparli akcję w strefie gastro poprzez przyniesienie produktów i/lub obsługę….
 

Nasze DNA

To był świetnie spędzony, wspólny czas.