Nowości

Zostaliśmy oficjalnym partnerem!

piątek, 09.02.2024

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem ważną informacją.


Od stycznia 2024 roku nasza firma dołączyła do grona firm partnerskich Lekarzy bez Granic i otrzymała tytuł „Firma Partnerska 2024 Lekarzy bez Granic”.
Jesteśmy dumni, że jako organizacja międzynarodowa staliśmy się częścią wielkiej, globalnej społeczności, której misja i wartości są nam bliskie.
Cieszymy się, że przekazana przez nas darowizna pomoże zespołom Lekarzy bez Granic ratować zdrowie i życie ludzi w kryzysach humanitarnych.
Kim są Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières (MSF)/Doctors without Borders) i dlaczego właśnie tej organizacji udzieliliśmy wsparcia?
Lekarze bez Granic to międzynarodowa, niezależna medyczna organizacja humanitarna prowadząca działania w ponad 70 krajach na świecie. Zespoły Lekarzy bez Granic niosą pomoc humanitarną ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych oraz społecznościom wykluczonym z opieki zdrowotnej.
Około 97 procent finansowania Lekarzy bez Granic pochodzi ze środków prywatnych. Pozwala to zachować niezależność operacyjną i szybko reagować na kryzysy takie, jak wojny, katastrofy naturalne czy epidemie oraz pomagać tym, których problemy zostały zapomniane przez międzynarodową opinię publiczną.