Nowości

Halo tu rynek!

czwartek, 08.02.2024

Najważniejsze globalne trendy konsumenckie 2024.


Co wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, jak uszczęśliwić i zatrzymać klientów?
Według największych firm badawczych takich jak Euromonitor International czy Mintel, zachowania konsumenckie, które będą kształtować w najbliższym czasie decyzje zakupowe, opierać się będą na takich obszarach, jak:


Finanse
Spadek siły nabywczej konsumentów to trend ogólnoświatowy. W związku z trwającym kryzysem i wzrostem kosztów życia, konsumenci zmieniają swoje nastawienie finansowe stosując coraz sprytniejsze strategie, aby korzystać z najlepszych dostępnych na rynku ofert.


Radość
Konsumenci szukają ucieczki od stresu i niepokojów, chcą oderwać się od codziennej rutyny. Dlatego chętnie będą korzystać z oferty firm, które poprawiają ich doświadczenia zakupowe, dostarczając radości oraz przyjemności zakupu.


Pragmatyzm
Dążenie do równowagi umysłu, ciała i ducha z focusem na dobre samopoczucia. Konsumenci poszukują szybkich i skutecznych rozwiązań oraz produktów poprawiających ich dobrostan oraz zdrowie fizyczne i psychiczne.


Klimat
Konsumenci starają się żyć w sposób coraz bardziej zrównoważony. Chcą, aby organizacje zintensyfikowały działania i przedstawiły dowody swoich zobowiązań ekologicznych. I takie firmy będą wspierać swoimi zakupami.


Polaryzacja
Konsumenci stają się coraz bardziej spolaryzowani, a dokonywane decyzje zakupowe będą w coraz większym stopniu pochodną wyznawanego przez nich systemu wartości. Motywacją do wydatków będzie odpowiedzialność społeczna, przynależność polityczna i inicjatywy na rzecz odpowiedzialności społecznej.